Vision, mission

TẦM NHÌN:

Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu khu vực và có vị thế quốc tế trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm than hoạt tính, than sấy chất lượng cao

Kể từ khi ra đời đến nay, Công ty cổ phần TM & ĐT Đại Phúc luôn là nhà cung cấp những sản phẩm than hoạt tính với tiêu chuẩn chất lượng cao, khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước. 

Công ty cổ phần TM & ĐT Đại Phúc luôn khẳng định, đồng hành với khách hàng bằng sự chân thành và cùng tạo giá trị. 

Đại Phúc tin rằng thỏa mãn nhu cầu khách hàng là nền tảng của sự thành công trong sản xuất kinh doanh. Mọi hoạt động của Đại Phúc đều xuất phát từ sự chân thành, chủ động lắng nghe, cùng tạo giá trị và mang lại giá trị cho nhau.

Bên cạnh đó, Đại Phúc cũng thực hiện chuyển đổi số và cập nhật các xu hướng quản trị hiện đại để nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị, chủ động thích ứng với sự thay đổi và biến động vĩ mô; quyết tâm vận hành xuất sắc bằng cách không ngừng tối ưu các quy trình hoạt động, các giải pháp, nâng cấp và hiện đại hóa công nghệ, linh hoạt trong kinh doanh và nâng tầm văn hóa.

 
Share the post: 

Tags: